25 ožujka 2012

Konačno priznanje


Ako je bilo, ili još uvijek ima, osobe „na ovim prostorima“ koja sumnja u političku pozadinu raspada Jugoslavije, evo napokon dokaza,  eksplicitnog, nedvojbenog, da se radilo o težnji srpskog naroda za uspostavljanjem vlastite etničke države koja bi obuhvatila nešto smanjeni teritorij Jugoslavije. U Beogradu, na jednom od većih i značajnijih trgova, Savskome trgu, podignut je spomenik na kome piše: „Žrtvama rata i braniocima otadžbine od 1990. do 1999. godine.“
Svaka je riječ na ovome spomeniku dokaz fašističke ideologije koja je pokretala, a očito i nadalje pokreće, srpsku političku elitu koja uživa potporu velike većine srpskog pučanstva.
Žrtve rata, u ovom smislu, postaju samo Srbi, bez obzira na mjesto boravka. Dakle, od toliko priželjkivane katarze, sučeljavanja s prošlošću, ne samo da nema ništa, nego upravo obratno:  službeno se daje opravdanje za sve što su srpske vlasti učinile u posljednjih dvadesetak godina. „Branioci otadžbine“ tako postaju svi koji su se borili na srpskoj strani, od „balvana“ do NATO-bombardiranja. Definirana je i „otadžbina“ kao prostor koji obuhvaća sve krajeve u kojima su vođene bitke, a termin „Velika Srbija“ se samo tehnički ne spominje, iako se podrazumijeva. Budući da se podizanje spomenika poklopilo s procesom rehabilitacije četničkog komandanta Draže Mihailovića, očito se radi o sinkroniziranoj akciji srpskih vlasti radi završetka definiranja srpske državne misli. Praktički, od 1985. godine traje ovaj proces redefiniranja srpske politike, svoj neuspjeli ratni pokušaj doživio je ratnim porazom, a na sceni je priprema za novi, ma koliko mi htjeli u to ne vjerovati. Desetina generacija mladih Srba već uči u školama po novom programu, po kome je krivotvorena povijest jedina srpska istina, te su tako već pripravni za novi rat, „pravedni rat“ za konačno „oslobođenje“.
Kako bi sve bilo jasnije i razvidnije, odlučio sam postaviti ovdje i izvadak iz Instrukcija koje Draža šalje četničkim komandantima i u kojima se eksplicitno navode ciljevi borbe. Ovo je samo vojni nastavak Moljevićeva i Garašaninova programa koji, očito, ostaje i Tadićev.

Izvadak je u originalnom obliku, na srpskom jeziku.


INSTRUKCIJA DRAŽE MIHAILOVIĆA OD 20. DECEMBRA 1941. KOMANDANTU ČETNIČKIH ODREDA U CRNOJ GORI I KOMANDANTU LIMSKIH ČETNIČKIH ODREDA O ORGANIZACIJI, CILJEVIMA I UPOTREBI ČETNIČKIH ODREDA

 
KOMANDA ČETNIČKIH ODREDA
Jugoslovenske Vojske
GORSKI ŠTAB
Str. Pov. Dj. Br. 370
20. decembra 1941. god.
 
.
.
.

Ciljevi naših odreda jesu:
1.) Borba za slobodu celokupnog našeg naroda pod skiptrom Njegovog Veličanstva Kralja Petra II.
2.) Stvoriti veliku Jugoslaviju i u njoj veliku Srbiju, etnički čistu u granicama Srbije – Crne Gore – Bosne i Hercegovine – Srema – Banata i Bačke.
3.) Borba za uključenje u naš državni život i svih još neoslobođenih, slovenačkih teritorija pod Italijanima i Nemcima (Trst – Gorica – Istra i Koruška) kao i Bugarske, severne Albanije sa Skadrom.
4) Čišćenje državne teritorije od svih narodnih manjina i nenacionalnih elemenata.
5.) Stvoriti neposredne zajedničke granice između Srbije i Crne Gore, kao i Srbije i Slovenačke čišćenjem Sandžaka od Muslimanskog življa i Bosne od Muslimanskog i Hrvatskog življa.
6.) Kazniti sve Ustaše i Muslimane koji su u tragičnim danima nemilosrdno uništavali naš narod.
7.) Kazniti sve one koji su krivi za našu aprilsku katastrofu.
8) U krajevima očišćenim od narodnih manjina i nenacionalnih elemenata izvršiti naseljavanje Crnogorcima (u obzir dolaze siromašne nacionalne ispravne i poštene porodice).
9.) Osiguranje jednog takvog političkog tela koji će voditi državni brod smerima opštih narodnih težnji i interesa.
10.) Ciljevi su ogromni zato je borba utoliko zahvalnija za one koji se bore za njihovo ostvarenje.
Učinite sve što je u Vašoj moći da se i sav nacijonalni elemenat u Crnoj Gori što pre svrsta u naše odrede jer događaji se redaju vrtoglavom brzinom i ne smeju nas zateći nespremnim.
Sa Komunistima – partizanima ne može biti nikakove saradnje jer se oni bore protiv dinastije i za ostvarenje socijalne revolucije, što nikada nesme biti naš cilj, jer smo mi jedino i isključivo samo vojnici i borci za Kralja, Otadžbinu i slobodan narod.
 
Upotreba četničkih odreda u Crnoj Gori: u danom trenutku!
1.) Jednim delom snaga dejstvovati iz doline Lima pravcem: Bijelo Polje – Sjenica sa zadatkom očistiti Pešter od Muslimanskog i Arnautskog  življa.
Ove snage moraju tesno sarađivati sa odredima Javorskim i Goliskim.
2.) Delom snage dejstvovati pravcem preko Čakora ka Metohiji sa zadatkom da se na tome pravcu očisti teritorija od Arnauta, kao i da se presretnu oni koji će biti gonjeni iz Peštera – Sandžaka.
Ove snage moraju sarađivati sa snagama pod jedan i Kopaoničkim odredima.
3.) Delom snaga iz oblasti Nikšića dejstvovati pravcem Južnog primorja ka Dubrovniku sa zadatkom da se ovi oslobode.
Ove snage moraju sarađivati sa levom Dangićevom kolonom koja će dejstvovati preko Mostara i
4.) Delom snaga dejstvovati ka Jugu u cilju zauzimanja Skadra.
U svakom slučaju obezbediti Crnu Goru od upada Arnautskih elemenata iz Albanije.
Postupak: sa Arnautima, Muslimanima i Ustašama prema njihovim zaslugama za njihova gnusna nedela prema našem življu t.j. iste treba prepustiti “Narodnom sudu” – prema Hrvatima koji su pod okupacijom Italijana postupiti prema njihovom držanju u danom trenutku.
 


DA ŽIVI NJEGOVO VELIČANSTVO KRALJ PETAR II! DA ŽIVI CEO NAŠ NAROD!
M.P.
 Primljeno k znanju. Raspis upućen radi instrukcije Srpskim komandantima u akta.
 
KOMANDANT:
Đeneralštabni đeneral
Drag. M. Mihailović
Str. pov. br. 10, 10.I.1942.g.
Komandant, pešad. kap. I kl.
M.P.

Nema komentara: